A

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset vapaaehtoiset Covid-19-rokotukset Sastamalassa ja Punkalaitumella

08.01.2021

Valtioneuvosto on asetuksellaan vahvistanut rokotusjärjestyksen, jota tulee noudattaa annettaessa Covid-19-rokotuksia väestölle.

 

Vahvistettu rokotusjärjestys on seuraava:

 

1. Ensimmäisenä rokotetaan teho-osastojen henkilökunta. Tämän jälkeen rokotetaan sellainen terveydenhuollon henkilökunta, joka työssään hoitaa tai todennäköisesti kohtaa Covid-19-potilaita. Tähän henkilökuntaan kuuluvat Covid-19-potilaita hoitavien sairaalaosastojen ja terveyskeskussairaalaosastojen henkilökunta, päivystysten henkilökunta, ensihoidon henkilökunta, infektio (pandemia) -vastaanottojen henkilökunta, korona näytteitä ottava ja tutkiva henkilökunta.
2. Portaittain edellisen vaiheen kanssa aloitetaan ympärivuorokautisessa hoivassa olevien ikääntyneiden asukkaiden ja heitä hoitavan henkilökunnan rokotukset erilaisissa asumispalveluyksiköissä. Lähtökohtaisesti kaikki ikääntyneet asukkaat rokotetaan, ellei hän itse tai hänen omaisensa / edunvalvojansa asiaa erikseen kiellä.

 

Suomessa vaiheeseen 1 ja 2 kuuluvia henkilöitä arvioidaan olevan yli 100 000. Sotesi on ilmoittanut vaiheiden 1 ja 2 asiakas- ja henkilöstömäärät rokotteiden jakelua Pirkanmaalla koordinoivalle taholle. Sastamalassa rokotukset alkavat tiistaina 12.1.2021.

 

Henkilökunnan rokotukset annetaan työterveyshuollon toimesta, työntekijät kutsutaan rokotuksiin määritellyssä järjestyksessä. Henkilöstön rokotukset aloitetaan vahvistetun rokotusjärjestyksen mukaisesti Sotesin henkilöstöstä. Nämä rokotukset aloitetaan torstaina 14.1.2021.

 

 

Ikääntyneet, ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaat rokotetaan yksiköittäin erillisen, tähän osoitettavan Sotesin rokotustiimin toimesta. Jokaiseen yksikköön tullaan olemaan tarkemmin yhteydessä aikataulujen selvitessä.

 

 

3. Ensimmäisten vaiheiden jälkeen rokotetaan yli 70-vuotiaat kuntalaiset. Suomessa tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä on noin 800 000, joten riittävän rokotemäärän saamisen aikataulu ei ole vielä selvillä. Sotesi tulee erikseen tiedottamaan asiasta siinä vaiheessa, kun tiedämme, milloin voimme Sastamalassa ja Punkalaitumella aloittaa yli 70-vuotiaiden rokottamisen. Tiedotamme tällöin myös tarkemmin, millä tavalla rokotukset toteutetaan.
4. Seuraavana vuorossa ovat kuntalaiset, joilla on sellaisia perussairauksia, jotka altistavat vakavalle koronataudille. Heitä rokotetaan sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Tästäkin tiedotamme tarkemmin, kun aikataulut ovat selvillä.
5. Muu, aikuisikäinen väestö. Lasten rokottamisen osalta ei ole vielä tehty valtakunnallisia päätöksiä.

 

 

 

 

Takaisin