A

Isyyden tunnustaminen raskausaikana

Isyyden voi tunnustaa raskausaikana äitiysneuvolassa. Avioliiton ulkopuolella syntyvien lasten vanhempien on mahdollista tunnustaa isyys raskausviikosta 30 lähtien siinä neuvolassa, jossa äiti on raskauden aikana asioinut. Samalla käynnillä voidaan sopia myös yhteishuoltajuudesta, jos vanhemmat niin haluavat. Muutoksen myötä isyyden tunnustaminen on asiakasystävällisempää, koska isyyden tunnustaminen voidaan tehdä neuvolakäynnin yhteydessä eikä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona tarvita. Isyyden tunnustaminen neuvolassa on mahdollista, kun molemmat vanhemmat ovat paikalla samaan aikaan ja heillä on voimassa oleva henkilöllisyysasiakirja mukana.

Molempien vanhempien tulee ymmärtää tunnustamisen merkitys ja tunnustamisesta seuraavat oikeusvaikutukset. Jos lapsen äiti ja oletettu isä eivät ole yksimielisiä isyydestä tai neuvola ei voi vastaanottaa isyyden tunnustusta, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona. Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle, ja sieltä edelleen maistraatin vahvistettavaksi. Maistraatti lähettää isyyden vahvistamista koskevan päätöksen postitse suoraan vanhemmille. Isyyden tunnustaminen ei koske avioliitossa olevia, sillä isyys määräytyy äidin avioliiton perusteella.