A

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluissa toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely loka-marraskuussa 2020. Olethjan mukana arvioimassa ja kehittämässä toimintaamme. Kiitos!
Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluiden tarkoituksena on edistää henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vamman tai sairauden aiheuttamia haittoja ja esteitä.