Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.

Vanhusneuvosto

Eduskunta on hyväksynyt lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta. Lain 11 §:ssä säädetään vanhusneuvostosta. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Laki tuli voimaan 1.7.2013 ja laissa tarkoitettu vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan laatimaan ja valmistelemaan sekä arvioimaan kunnassa laadittavaa ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää suunnitelmaa. Lisäksi neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtävät

  • Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä
  • Osallistuu ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän suunnitelman laadintaan
  • Tiedottaa kuntalaisia vanhusneuvoston toiminnasta sekä ikääntyneitä koskevista asioista
  • Järjestää tapahtumia ikääntyneille yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa
  • Yhteistyö mm. muiden vanhusneuvostojen kanssa
  • Vanhusneuvosto laatii toimintakaudeksi toimintasuunnitelman, jossa on määritelty keskeisimmät tehtävät

 

Sastamalan vanhusneuvoston kokoonpano 2017-2019

Punkalaitumen vanhusneuvoston kokoonpano 28.9.2017-31.5.2019

 

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner