Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AsiakasmaksutKaikki asiakasmaksut laskutetaan.


Lääkärien vastaanotto

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista 18 vuotta täyttäneiltä, myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon opiskelijoilta, peritään 20,60 euron käyntimaksu. Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta arkisin klo 8.00-20.00. 
Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8.00-20.00 peritään käyntimaksun sijasta 28,30 euroa käynniltä. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa arkipäivien kolmea kertamaksua. 
Klo 20.00-8.00 välisenä aikana päivystys hoidetaan Tampereella Acutassa, jossa laskutus erikoissairaanhoidon asiakasmaksulain- ja asetuksen mukaisesti.

Lääkärintodistukset 30,60 euroa / 50,80 euroa / 61,00 euroa

Esim.
- C- ja E-lausunto 50,80 euroa
- ajokorttilausunto 61,00 euroa
- T-todistus, keltakuumerokotus, E-lausunnon jatkolausunto, V-todistus 30,60 euroa

Peruuttamatta / käyttämättä jäänyt vastaanottoaika 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 euroa

Liikenne- ja työtapaturmakäynneistä peritään maksu vakuutusyhtiöltä todellisten kustannusten mukaan.

Ulkomaalaisten maksut määräytyvät kotimaasta riippuen; joko käyntimaksu tai todelliset kustannukset.

PSHP:n päätöksellä rintamaveteraaneilta ei peritä poliklinikkamaksuja.


Hoitajan vastaanottomaksu 12,10 € / käynti.
Maksu peritään enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.
Käyntimaksu peritään 1.2.2018 alkaen (Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.10.2017 § 110).
Hoitajan vastaanottokäynnistä peritään maksu, jos kyseessä on 18 vuotta täyttäneen henkilön sairauden edellyttämä hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito tai sairauden seurantaan liittyvä käynti. Veloitus peritään Sotesin terveysasemilla ja neuvoloissa. Jos hoitajan käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään maksu ainoastaan lääkärikäynnistä.


Suun ja hampaiston hoidosta perittävät maksut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksulaki) 3.8.1992/734.
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksuasetus) 9.10.1992/912, muutos 19.6.2008/464.

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä (Asiakasmaksulaki 5 § 1 mom. a) kohta ja asiakasmaksuasetus 9 § 6 mom.).
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta ja protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Käyntimaksu peritään, jos käynnillä tehdään muita maksullisia toimenpiteitä. Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. (Asiakasmaksuasetus 9 § 6 momentti).
isätietoa asiakasmaksuista saa hammashoitoloista. Hoidon alussa voi pyytää maksuttoman kustannusarvion hoidosta.

Laskutus

Kaikki asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen.
Kunnallisesta hoidosta ei saa KELA-korvausta.
KELA-korvaukset yksityishammashoidosta: www.kela.fi

Hammastekniset kustannukset

Yli 18-vuotiailta voidaan hammasproteettisista toimenpiteistä ja oikomislaitteista aiheutuvat hammastekniset kulut periä enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle (asiakasmaksuasetus 9 § 3 ja 4 momentti). Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 § 4 mom.).
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta (asiakasmaksuasetus 9 § 5 mom.)


Käyntimaksu

Kultakin käynniltä peritään (toimenpidepohjaisten maksujen) lisäksi käyntimaksu suorittajan mukaan. Hammashoitajan käynneiltä ei peritä käyntimaksua. (Asiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.)

Suuhygienisti 10,20 €
Hammaslääkäri 13,10 €
Erikoishammaslääkäri 19,20 €

Peruuttamaton käynti 50,80 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään yli 15-vuotiailta (Asiakasmaksuasetus 25 § 1 mom.). 
 

Toimenpidepohjaiset maksut

Hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiston tutkimus tai terveystarkastus 8,40-18,90 €

Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus tai suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 8,40-18,90 €

Natiiviröntgentutkimus 8,40-18,90 €/kuva

Puudutus 8,40 €/leuan puolisko

Ehkäisevä suun terveydenhoito 8,40 €/käyntikerta

Sisältää terveysneuvontaa (mm. tupakka ja alkoholi), suun omahoidon opetusta, tarpeellista fluori- tai muuta käsittelyä, plakin ja plakkiretentioiden poistoa sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin.

Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito

Sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon. Maksu määräytyy suorittajan ja hoidon laajuuden mukaan.

Hammaslääkäri 8,40-77,00 €
Suuhygienisti 8,40-54,90 €

Paikkaushoito suoralla menetelmällä hammaspintakohtaisesti 18,90-54,90 €

Hampaan juurenhoito 18,90-54,90 €/käyntikerta

Hampaan poisto 18,90-37,50 €

Hampaan poistoleikkaus tai muu suukirurginen toimenpide 8,40-77,00 €

Hammaslääkärin todistus/lausunto (Asiakasmaksulaki 5 § 1 mom.)

Hoitoon liittyvä todistus 0 €
Hoitoon liittymätön todistus 50,80 € (Perustellut todistukset ja lausunnot esim. vakuutusyhtiötä tai oikeutta varten)

 
Fysioterapia (ei alle 18 v.)

Fys. käyntimaksut 11,40 euroa / kerta
- Poliklinikkakäynnit
- Kuntoneuvolakäynnit
- Ohjauskäynnit
- Kotikäynnit

Toimintakykyryhmät 45 € / 20x, sisältää alku- ja loppukartoituksen
Kuntosaliryhmät 20 € / 10x

Peruuttamatta jäänyt käynti 10 euroa 15 vuotta täyttäneeltä
Peruuttamatta jäänyt käynti fysiatrin vastaanotolla 50,80 euroa.


Apuvälinepalvelut

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.10.2019 tekemän päätöksen mukaisesti jatkossa palauttamatta jääneet, tai tahallisuuden taikka huolimattomuuden vuoksi rikkoutuneet, asiakkaille lainatut apuvälineet ja laitteet laskutetaan hankintahinnalla lisättynä 50 euron muistutusmaksulla.


Säännöllinen kotihoito

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun käyntejä on jatkuvasti tai säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

hlöä tuloraja %
       euroa

1       588    35
2     1084    22
3     1701    18
4     2103    15
5     2546    13
6     2924    11

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Tuloina huomioidaan eläketulot, korkotulot, eläkkeensaajan hoitotuki, osinkotulot, metsätulot, ylimääräinen rintamalisä, kaikki vuokratulot ym. säännöllisiksi luokiteltavat tulot. Tuloiksi ei katsota Kelan maksamaa asumistukea eikä rintamalisää.

Viikottaisten käyntien perusteella noudatettu maksuprosentti on seuraava:

henkilö

lkm

tuloraja

euroa/kk

käynnit

1

2

3

4-5

6-

1

588

18 %

20 %

24 %

30 %

35 %

2

1084

17 %

18 %

19 %

20 %

22 %

3

1701

13 %

14 %

15 %

16 %

18 %

4

2103

9 %

11 %

12 %

13 %

15 %

5

2546

8 %

9 %

10 %

11 %

13 %

6

2924

6 %

7 %

8 %

9 %

11 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun säännöllinen kotihoito keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta.

 

Kotihoidon ja asumispalvelujen tukipalvelut ja päivätoiminta          1.3.2020 alkaen

Tilapäinen kotihoidonkäynti

12,00 euroa

kerta

Lääkärin kotikäynti

18,90
 euroa

kerta

Tilapäinen kotipalvelukäynti / lasten

16,10 euroa

alle 2 tuntia

 

26,50 euroa

2 - 4 tuntia

 

31,50 euroa

4 - 6 tuntia

 

42,00 euroa

6 - 8 tuntia

 

   

Lyhytaikainen asuminen 
(asumispalvelut, Kunto-Pakari, Kunto-Hoppu ja ryhmäkodit)

35,70 euroa

vuorokausi

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut

11,40 euroa

vuorokausi

Puhelinpalvelu kotihoidossa; ei hoito- ja palvelusuunnitelmaa

5,00 euroa

Puhelu (sovittu tarkistus/muistutussoitto)

Ateriat

   

Aamupala toimintakeskuksessa

1,70 euroa

kpl

Lounas toimintakeskuksessa

5,60 euroa

kpl

Kotiinkuljetettu ateria

9,40 euroa

kpl

Ateriapäivä asumispalvelussa

18,00 euroa

vuorokausi

Ateriapäivä ryhmäkodissa

15,00 euroa vuorokausi

Kauppapalvelu / asiointipalvelu

8,00 euroa

kerta

Pyykkipalvelu, palveluasumisessa

34,00 euroa

kuukausi

Pyykkipalvelu, kotihoidossa

 30,00 euroa

kuukausi 

Siivouspalvelu ryhmäkodissa

35,00 euroa

kuukausi

Siivouspalvelu palveluasumisessa

58,00 euroa

kuukausi

Tehostetun palveluasumisen tukipaketti (hoivasänky, perusvaatehuolto, liinavaatteet, pyyhkeet ja siivous)

180,00 euroa

kuukausi

Kylvetys- / saunapalvelu

27,00 euroa

kerta

Kuljetus kylvetys- / saunapalveluun

7,40 euroa

kerta

     

Kotihoidon hoivasänky

15,00 euroa

kuukausi

Palveluasumisen hoivasänky (10 e) ja vuodetekstiilit (20 e)

30,00 euroa

kuukausi

Turvapalvelu

   

uuden turvapuhelimen asennus

27,00 
euroa

käynti 

turvapuhelinpalvelu, kotihoidon säännöllinen asiakas (sis. laite, yksi perusranneke ja hälytysvalmius)

35,00 euroa

kuukausi

turvapuhelinpalvelu tukipalveluasiakkaalle (sis. laite, yksi perusranneke ja hälytysvalmius)

 25,00
euroa

kuukausi 

ovihälytin

10,00 euroa 

kuukausi 

älykäs ovihälytin

30,00
euroa 

kuukausi 

paikantava ranneke

 15,00
euroa

kuukausi

lisäranneke (ei paikantava)

 5,00
euroa

kuukausi 

turvahälytyskäynti (tukipalveluasiakkaat)

30,00 euroa

käynti

 

   

Päivätoiminta

   

Päivätoiminta koko päivä

18,50 euroa

yli 4 tuntia/päivä

Päivätoiminta osapäivä

12,50 euroa

alle 4 tuntia/päivä

Kuljetus päivätoimintaan

7,00 euroa

toimintapäivä

Saunamaksu päivätoiminnassa

13,50 euroa

kerta

Kuntokortti / kädentaitoryhmä

20,00 euroa

ohjattu jakso (10 kertaa)

 

 

Laitoshoito

Hoitopäivämaksu 48,90 euroa, maksukaton (683 euroa) täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50 euroa (ylläpitomaksu), maksua ei peritä lähtöpäivältä, jos asiakas siirtyy toiseen hoitolaitokseen.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu (määräytyy tulojen mukaan)

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 euroa

Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 11,40 euroa.

Maksut todistuksista 30,60 euroa / 50,80 euroa / 61,00 euroa


Yleinen terveysvalvonta

Taksaa sovelletaan elintarvike-, terveydensuojelu-, kemikaali-, tupakka-, kuluttajaturvallisuus- ja lääkelain mukaisiin kunnan viranomaisen suoritteisiin.

Maksut perustuvat ajan käytön perusteella valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. Maksutaksa


Ympäristönsuojelu

Taksaa sovelletaan ympäristönsuojelu-, vesi- ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

Ympäristöluvista perittävät maksut perustuvat lupavelvollisten luettelossa mainittujen toimintojen keskimääräiseen käsittelyaikaan kuulutuskustannuksineen. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa, ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksa

Eläinlääkintähuolto

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja ter­veys­lau­ta­kun­ta on päät­tänyt tarkistaa pieneläinvastaanottojen käynneistä pe­rit­tä­vää kli­nik­ka­mak­sua.

Klinikkamaksut ovat 1.5.2015 alkaen:
- 5 euroa peruskirurgia, rokotukset ja muut vastaavat toi­men­pi­teet
- 10 euroa vaativammat kirurgiset toi­men­pi­teet ja muut vas­taavat toimenpiteet


Maksukatto

Terveys- ja sosiaalipalveluista perittävien potilas- ja asiakasmaksujen enimmäismäärä eli maksukatto on vuoden 2018 alusta 683 euroa.

Maksukattoon luetaan seuraavat terveys- ja sosiaalipalveluista perittävät maksut:

- terveyskeskusmaksu
- päivystysmaksu
- osavuorokautisen laitoshoidon maksu (esim. päiväsairaalamaksu)
- sarjahoidon maksu
- fysioterapian maksu
- lyhytaikaisen laitoshoidon perusmaksu

Kun potilaalla on kalenterivuoden aikana em. maksuja kertynyt 683 euroa, häneltä ei enää tämän vuoden aikana peritä maksukattoon sisältyviä maksuja. Häneltä peritään kuitenkin tämän jälkeenkin lyhytaikaisesta laitoshoidosta ylläpitomaksua 22,50 euroa hoitopäivältä sekä muut sellaiset terveyspalveluista perittävät potilasmaksut, joita ei lueta maksukattoon (esim. hammashuollon tai kotihoidon maksut).

Maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon siinä aikajärjestyksessä, kun hoitoa on saatu. Siten laskutuspäivällä tai laskun maksamisajankohdalla ei ole merkitystä.

Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Maksujen kertymisen seurantaa varten potilaalle annetaan asiakasmaksukortti (=seurantakortti). Kaikki terveyskeskuksen toimipisteet ovat velvollisia oma-aloitteisesti antamaan potilaille seurantakortin ensimmäisen sellaisen käynnin yhteydessä, josta perittävä maksu sisältyy maksukattoon.

Maksukaton täyttymisen jälkeen potilaalle annetaan vapaakortti siitä toimipisteestä jossa maksukatto on tullut täyteen, paitsi lääkärien vastaanottojen ja fysioterapian osalta vapaakortin antaa Vammalan pääterveysasemalla lähihoitaja Aino Toivanen.

Lisätietoja potilasmaksuista voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner