Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.

Lasten ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotonaan omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidontukea voi hakea ja sitä voidaan myöntää jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa ja hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.

Omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon on oltava yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa hoidettavan henkilön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. Lisäksi edellytetään, että hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon annettavaa apua, ei ainoastaan ulkopuolista asiointia eikä taloustöitä.  

Omaishoidontuki muodostuu kolmesta osasta: omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista ja omaishoitajaa tukevista palveluista. Palkkioista ja palveluista sovitaan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa

Ohjeistuksen löydät tästä

Hakemuksen saat tästä


Yhteystiedot:

Marita Jantunen  puh. 03 5213 4220
vammaispalveluohjaaja 
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10


LINKIT

Omaishoitajien tukitoiminta Satakunnassa 

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner