Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella kunnissa; Punkalaidun, Sastamala

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni- ohje Sastamalassa ja Punkalaitumella
 
Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon askel askeleelta, pikaopas 

Puolueetonta neuvontaa saatavilla
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen sekä Kärkölän ja Hämeenkosken asukkaille ja mökkiläisille on tarjolla neuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla. Neuvonta on maksutonta ja sen rahoittaa Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskukset. Jätevesineuvojat kiertävät myös toreilla ja kesätapahtumissa vastaamassa jätevesikysymyksiin. Sovitut tapahtumat ja neuvontapisteet löydät: www.kvvy.fi/tapahtumakalenteri

Ota yhteyttä:
Projektiasiantuntija Laura Virtanen,
050 476 3500, laura.virtanen@kvvy.fi,

Jätevesineuvonnan sivut:
www.kvvy.fi/jatevesi

Jätevesilainsäädäntöön muutoksia 3.4.2017 

Vuonna 2004 tuli voimaan asetus 542/2003 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkon ulkopuolisilla alueilla. Alkuperäinen asetus ja sen muutokset on korvattu ympäristönsuojelulain muutoksella ja sen perusteella annetulla uudella hajajätevesiasetuksella 157/2017, jotka tulivat voimaan 3.4.2017

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen kohdalla jätevesijärjestelmä tulee uusia viimeistään rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä. Erityisen herkiksi alueiksi on määritelty 100 metrin vyöhyke vesistöstä (esim. järvet, joet ja purot) ja pohjavesialueet. Näillä alueilla jätevesijärjestelmät tulee olla kunnossa viimeistään 31.10.2019. Määräaikaan voi hakea kunnasta lykkäystä, jos kuormitus on huomattavan vähäistä tai toimet kohtuuttoman kalliita ja teknisesti vaativia.

Puhdistusvaatimukset pysyivät ennallaan, joten pelkkien sakokaivojen ei katsota olevan riittävä käsittely jätevesille.

Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske ennen 9.3.1943 syntyneitä, mikäli kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen. Vapautus ei koske vapaa-ajan asuntoja eikä uudisrakennuksia.

Haja-asutuksen puutteellisesti käsitellyt jätevedet lisäävät omalta osaltaan ympäristön kuormitusta. Toimiva jätevesijärjestelmä lisää pihapiirin viihtyisyyttä ja parantaa lähivesistöjen tilaa sekä luo edellytykset kaivoveden hyvälle laadulle. Jätevesijärjestelmän toimivuutta voi arvioida itse järjestelmän iän, kunnon, toimivuuden sekä ympäristössä näkyvien vaikutusten perusteella. Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tulee kirjata jatevesiselvitys . Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Jos kunnostustarvetta ilmenee, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan lupatarpeen ja kunnostustöiden laajuuden selvittämiseksi. Viemäriverkoston laajenemisalueet kannattaa selvittää ensimmäisenä.

Jätevesijärjestelmän uusiminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteys asiantuntevaan suunnittelijaan. Suunnittelijan tulee aina käydä kiinteistöllä ja suunnitella lukuisista vaihtoehdoista kohteeseen sopivin järjestelmä. Suunnitelma, asemapiirustus ja rakentamistapaseloste toimitetaan kunnan rakennusvalvontaan toimenpidelupahakemuksen liitteenä.

Toimiakseen hyvin jätevesijärjestelmä tarvitsee säännöllistä tarkkailua ja hoitoa sekä tarvittaessa myös huoltoa. Jätevesijärjestelmällä tulee olla ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kannattaa kirjata ylös käyttöpäiväkirjaan. Järjestelmän toimivuutta voi tarkkailla sekä aistinvaraisesti että laboratoriossa tutkittavilla analyyseillä.  


Ohjeet ja määräykset

Jätevesiselvitys olemassa oleville järjestelmille

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelystä

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen neuvoo jätevesijärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa ja käsittelee lupahakemukset 

Ympäristövalvonta
Ympäristövalvontaviranomainen neuvoo jätevesi-asioissa ja valvoo jätevesijärjestelmien toimivuutta

Tekninen toimi
kunnan teknisestä toimesta voi varmistaa viemäriverkostojen laajenemissuunnat 


 

Pirkanmaalla toimivien jätevesiosaajien yhteystietoja

Linkkejä
Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys Puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Suomen ympäristökeskus
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner