Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea pitkä- tai lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen, jos

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa
  • hoidettavan omainen tai hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon vaatimuksia
  • omaishoito yhdessä tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista
  • omaishoidontuen kriteerit täyttyvät
     

Omaishoidontukihakemus  23.3.2018

Omaishoidontukihakemus, näytöllä täytettävä  (tallenna, avaa)

Omaishoidontuen kriteerit 1.7.2020 alkaen


Yhteystiedot:
asiakasohjaaja Maria Haavisto, maria.haavisto(at)sastamala.fi
puh. 050 545 0412


LINKIT

Omaishoitajien tukitoiminta Satakunnassa 

 

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner