Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Kotihoito

 

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan ja tarvittaessa häntä hoitavan omaisen tai läheisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Kotihoito auttaa sairauden hoidossa, edesauttaa asiakkaan ja tarvittaessa häntä hoitavan omaisen tai läheisen omien voimavarojen käyttöä sekä järjestää tarvittavat tukipalvelut. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään asiakkaan niin halutessa ja mahdollisuuksien niin salliessa aina elämän päättymiseen asti.

Kotihoito laatii yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa tai läheisensä kanssa palvelusuunnitelman, josta ilmenee palvelujen sisältö ja toteuttamistapa; asiakkaan, omaisen/läheisen ja ammattilaisen osuus sekä ulkopuolisten tuottamat asiakkaan erikseen maksamat tukipalvelut. Palvelusuunnitelman laadintaa ohjaa kuntouttavan työotteen periaate. Palvelusuunnitelmaa tarkistetaan asiakkaan tai omaisen avun tarpeen muuttuessa niin, että palvelut vastaavat asiakkaan tarpeisiin. Palvelusuunnitelman ajantasaisuudesta ja toteuttamisesta vastaa nimetty vastuuhoitaja yhdessä asiakasohjaajan/kotihoidon ohajaajan kanssa.

Kotona annettavien palvelujen tukena järjestetään tukipalveluita. Tukipalveluita ovat mm. ateria-, turvapuhelin-, kylvetys-, pyykki- ja asiointipalvelut. Tukipalvelut tuotetaan pääosin ulkopuolisten palveluntuottajien toimesta.

Kotihoidon kriteerit
 
Kotihoidon palvelut myöntää alueen asiakasohjaaja/kotihoidon ohjaaja palvelutarpeen arvioinnin pohjalta. Säännöllisen kotihoidon tarve arvioidaan aina asiakkaan kotona asiakkaan haastattelun ja toimintakykytestien avulla. Tilapäistä kotihoitoa voidaan harkinnan mukaan myöntää myös muille asiakkaille.

Kotihoidon tukipalveluja voidaan myöntää myös asiakkaille, jotka eivät täytä yllä olevia kriteerejä.

Tarkemman kuvauksen asiakkaalle räätälöitävästä kotihoitopaketista saa alueen asiakasohjaajalta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

 

Kotihoidon ohjaajat:

Riitta Kukkula p. 050 561 8419
Vammala

Mari Jokela p. 050 469 6112
Suodenniemi, Mouhijärvi, Kiikoinen ja päivätoiminta

Kaija Koivula p. 050 520 4212
Kiikka, Keikyä

Maire Aalto p. 050 560 8090
Punkalaidun

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner