Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Palvelusetelituottajalle

Palvelusetelituottajaksi haetaan oheisella lomakkeella. Hakemus tulee täyttää asianmukaisesti ja lähettää hakemuksessa mainittujen liitteiden kanssa os. Sastamalan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 23, 38201 Sastamala tai sähköpostitse osoiteeseen sotesi@sastamala.fi. HUOM! rikosrekisteriotetta ei tule koskaan lähettää sähköpostitse vaan se tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää postitse.

Ennen palvelusetelituottajaksi ilmoittautumista, palvelutuottajan tulee olla ilmoittautunut yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajaksi kaupungille (ilmoituksenvaraiset palvelut) tai tällä tulee olla AVI:n taikka Valviran lupa yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamiseen (luvanvaraiset palvelut).

Mikäli hakemus on joltain osin epätäydellinen, palvelutuottajaa pyydetään tällöin täydentämään/korjaamaan hakemusta. Mikäli palvelutuottaja ei pyydettäessä toimita täydentäviä tietoja/korjaa hakemusta, katsotaan hakemus pyynnössä annetun määräajan jälkeen rauenneeksi. Hakemus hylätään, mikäli palvelutuottaja ei asiakirjojen ja hakemuksen perusteella täytä sääntökirjassa mainittuja ehtoja. Mikäli hakemus koskee useaa eri toimintayksikköä (esim. asumispalveluissa tai vammaisten työ- ja päivätoiminnassa) tulee hakemus täyttää jokaisen yksikön osalta erikseen. Varmentavat asiakirjat, siltä osin kuin ne koskevat koko yritystä, tulee tällöin toimittaa vain kerran.

Mikäli palvelutuottaja on jo ilmoittautunut ja hyväksytty palvelusetelituottajaksi johonkin palveluun, voi tämä ilmoittautua toiseen palveluun tuottajaksi täyttämällä lomakkeen. Liitteenä täytyy tällöin toimittaa asiakirjat ainoastaan siltä osin kuin niitä ei ole aiemmalla hyväksymiskerralla toimitettu.

Palvelusetelihakemuksen käsittelyaika on n. 1-3 kuukautta ja hyväksymistä/hylkäämistä koskeva päätös toimitetaan aina palvelutuottajalle, paitsi milloin hakemus on katsottu rauenneeksi.

Palvelussa noudatetaan aina kulloinkin voimassaolevaa palvelusetelisääntökirjaa. Palvelusetelisääntökirjan päivittämisestä ilmoitetaan ainoastaan hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Hakemus palvelusetelituottajaksi (docx) 7.11.2019

Hakemus palvelusetelituottajaksi (pdf) 7.11.2019

Raportti palvelun tuottamisesta palvelusetelillä (tallenna, avaa)

 

Palvelusetelisääntökirja 1.4.2020

 

Kotiin vietävien palvelusetelipalveluiden valvontatapaamisen materiaali 13.11.2019

 

Palvelusetelituottajarekisterit ja Palveluseteliopas ovat Palveluseteliasiakkaalle -sivulla.

 

Henkilötietojen toimittaminen kunnalle sääntökirjan kohdan I.3.11 mukaisesti

Palvelusetelisääntökirjan perusteella palveluntuottajan tulee toimittaa asiakasta koskevat asiakirjat kunnalle asiakassuhteen päätyttyä. Asiakirjojen toimittamisessa tulee noudattaa alla olevaa ohjetta. Tietoja luovutettaessa tulee käyttää alla olevaa luovutusluetteloa.

Ohje tietojen toimittamiseen

Luovutusluettelo docx

Luovutusluettelo pdf

Luovutusluettelo esimerkkitiedoilla pdf

Esimerkki eri tyyppisistä asiakirjoista, joita mahdollisesti syntyy asiakassuhteen aikana pdf

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner