Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Lomakkeet, ohjeet ja määräykset

 

Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräykset  Sotesin ympäristöterveydenhuollon alueella. 
Ympäristönsuojeluasioista saa tietoa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta  

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
Ohjeet
Ilmoituslomake

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, jätemaksun kohtuullistaminen ja kimppa-astia
Käsittely on alueellisilla jätehuoltoviranomaisilla:
Punkalaidun sekä entisten Vammalan, Äetsän ja Kiikoisten kuntien alueet: Forssan yhteistoiminta-alueen jätelautakunta
Entisten Mouhijärven ja Suodenniemen kuntien alueet: Tampereen kaupunki Alueellinen jätehuoltolautakunta

Lannan patterointi ja tallien lantahuolto
Aumausilmoitus
Aumausohje
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa
Ohje hevostallin lantahuoltoon

Vieraslajit
Tiivistetty ohje jättiputken torjunnasta löytyy täältä. Lisätietoa jättiputkesta sekä muista vieraslajeista, sekä havaintojen ilmoituslomake löytyy osoitteesta www.vieraslajit.fi.

Vesihuolto
Vapautushakemus hulevesi-, vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä 
Ohje vapautushakemuksen täyttäjälle 

Haja-asutuksen jätevesien lomakkeet, ohjeet ja määräykset

Öljysäiliöt
Hakemus öljysäiliön maahan jättämiseksi 
Pidä huolta öljysäiliöstäsi (ohje)

Ruoppaus ja niitto
Ruoppaukseen ja niittoihin liittyvää tietoa sekä lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta
Rannan ruoppaus
Niitto ja vesikasvien poisto

Luonnonsuojelu
Natura 2000 -aluetta merkittävästi heikentävästä toimenpiteestä tehtävä ilmoitus
Esim. latu- tai polkureitin rakentaminen

Ympäristölupa
Ympäristöhallinnon pääsivu ympäristölupiin liittyen
Ohjeet ja lomakkeet

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely
Ohjeet ja lomakkeet

Luvanhaltijan vaihtuminen ympäristölupakohteessa
Lomake

Maa-ainesten otto
Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
Maa-aineslupa /naapurien kuuleminen

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
Rekisteröintimenettely
Keskisuuret energiantuotantolaitokset
Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
Asfalttiasemat

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin
Jätteen ammattimainen kuljettaminen tai välittäminen (Lomakkeet)
Jätteen ammattimainen keräystoiminta

Betoni- ja tiilijätteen pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa
Ilmoitus betoni-, asfaltti- ja tiilijätteen hyödyntämisestä

 

 

  

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner