Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Vammaispalvelut

Asiakastyytyväisyyskysely
Perhe- ja sosiaalipalveluissa järjestetään asiakastyytyväisyyskysely loka-joulukuussa 2019. Olethan mukana arvioimassa ja kehittämässä palveluitamme. Kyselyyn pääset tästä.

Vammaispalvelulain (380/87) tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet:
- kuljetuspalvelut
- palveluasuminen
- asunnon muutostyöt
- asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
- henkilökohtainen apu

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet: 
- päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
- sopeutumisvalmennus
- tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
- tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin
- vaikeavammaisten avustajapalvelu

Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon hakemus/Palvelutarvearvio päivitetty 23.6.2015 

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus/Palvelutarvearvio päivitetty 8/2016

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluohjeet 1.7.2018 alkaen (päivitetty 27.3.2020)

Tiedote henkilökohtaisen avun työnantajille

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirja 28.2.2020 Pirkanmaa

Liitteet henkilökohtaisen avun työnantajan käsikirjaan

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen ohjeistus 1.2.2017

Omaishoidontukihakemus  päivitetty 1.2.2016

Omaishoidontukihakemus, näytöllä täytettävä päivitetty 9/2017

Vammaiskortin hakuohje

Sastamalan vammaisneuvosto on Sastamalan kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä yksityisten vammaisten ja heidän omaistensa yhteistyöelin. Vammaisneuvoston on asettanut kaupunginhallitus (VPL 13) edistämään ja seuraamaan kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.


Sastamalan kaupunki on kilpailuttanut ostopalveluna hankittavan henkilökohtaisen avun 23.6.2017 alkaen.

Asiakas, jolle on myönnetty henkilökohtainen apu tai sen osa ostopalveluna, voi valita minkä tahansa palvelutuottajan hyväksytyistä palveluntuottajista. Asiakas hankkii palvelun sopimalla palvelun ajankohdasta ja määrästä suoraan valitsemansa palvelutuottajan kanssa. Halutessaan asiakas voi hankkia henkilökohtaista apua useammalta kuin yhdeltä rekisteriin merkityltä yritykseltä.  

Asiakkaan on toimitettava yritykselle muiden palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisten tietojen lisäksi oma henkilökohtainen asiakasnumeronsa, jonka saat vammaispalvelutoimistosta.

Asiakas on velvollinen pitämään kirjaa ostopalvelun alaisista palveluista ja raportoimaan tiedot pyydettäessä kaupungille. Asiakas on myös velvollinen säilyttämään tiedot kaksi kuukautta sen kuukauden päättymisestä, jota tiedot koskevat. Esimerkiksi syyskuuta koskevat tiedot on säilytettävä marraskuun loppuun saakka. Asiakasta voidaan tarvittaessa pyytää varmistamaan yritysten laskuttamien tietojen oikeellisuus tämän ajan kuluessa.  Mikäli asiakas hankkii henkilökohtaista apua yli hänelle annetun päätöksen oikeuttaman määrän, eikä asiasta ole etukäteen sovittu vammaispalveluiden kanssa, ylityksiä vastaavat määrät voidaan laskuttaa asiakkaalta.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa jo sovittu palvelukäynti ilmoittamalla siitä vähintään 24 tuntia ennen sovittua käyntiä suoraan palveluntuottajalle. 
Myöhemmin peruutetun/peruuttamattoman käynnin tunnit asiakas menettää. Jos käynti on peruuntunut äkillisen sairastumisen tai vastaavan takia ja tunteja ei haluta menettää, asiasta on tehtävä erillinen selvitys vammaispalveluille.

Susanna Lehtonen
vammaispalvelupäällikkö


Yhteystiedot:

Susanna Lehtonen, puh. 050 520 4274
Vammaispalvelupäällikkö
- vammaispalvelun prosessin johto
- vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 

Leena Alavilo, puh. 03 5213 4104
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
Sosiaalityöntekijä
- vammaispalvelulain mukaiset etuudet
- vammaispalvelun asiakas- ja palveluohjaus

Marita Jantunen, puh. 03 5213 4220
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
Vammaispalveluohjaaja
- alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Jatta Kurppa, puh. 040 679 6727
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
Vammaispalveluohjaaja
- alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Toimintakeskuksen blogi 

Pirkanmaata palveleva perhehoidon yksikkö aloitti Tampereella. Lisätietoa toiminnasta löydät tästä

Vammaiskortti

Vammaiskorttiuutisia

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner