A

Sähköiset palvelut

Kanta-palvelu

Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.

Ajanvaraus lääkärin ja hoitajan vastaanotolle tai neuvolaan

Sähköinen ajanvaraus on käytössä Punkalaitumella ja Sastamalassa kirjoilla oleville asukkaille. Terveysasemille ja neuvoloihin voi varata sähköisesti kiireettömiä vastaanottoaikoja sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle ja diabeteshoitajalle sekä fysioterapeutille. Sähköisesti tehdyn ajanvarauksen voi peruuttaa viimeistään 2 vuorokautta ennen sähköisten terveyspalvelujen kautta. Ajanvarauspalvelussa tarjottavien vastaanottoaikojen saatavuuteen vaikuttaa aina toimipisteiden ja niissä työskentelevien henkilöiden työtilanne. Kaikki vastaanottoajat eivät ole automaattisesti tarjolla ajanvarauspalvelussa. Jos vastaanottoaikoja ei ole saatavilla, ota yhteyttä siihen toimipisteeseen, josta haluat varata ajan.

Ajanvaraus laboratorioon

Tästä voit varata ajan Fimlab-laboratorioiden palveluihin.

Ajanvaraus suun terveydenhuoltoon

Tästä voit varata ajan suun terveydenhuollon palveluihin.

Omaolo

Voit arvioida oireitasi omaolo.fi-palvelussa. Vastaustesi perusteella saat ohjeen, kuinka toimia. Tunnistautumalla palveluun, voit myös tallentaa oirearvion tulokset itsellesi ja tietyissä tapauksissa lähettää täyttämäsi oirearvion terveydenhuollon ammattilaiselle. Oirearvioita käsitellään joka päivä. Ammattilaiselta saat tarkemmat ohjeet hoitoon hakeutumisen tarpeesta.

 

Viestipalvelu

Viestipalvelun käyttö edellyttää, että sinulle on merkitty oma hoitaja potilastietojärjestelmän perustietoihin. Kysy asiasta lisää henkilökunnalta.

Viestipalvelu on tarkoitettu henkilökohtaisten terveysasioiden hoitamiseen. Palvelun kautta voit kysyä omaan terveydentilaasi liittyviä asioita terveydenhuollon ammattilaisilta, vastaanottaa heiltä viestejä tai laboratoriovastauksia hoito-ohjeineen tai saada lääkitystä koskevia tietoja. Viestipalvelu toimii suojatusti, ulkopuoliset eivät voi lukea, kopioida tai muuttaa viestejä.

Kysymyksiin pyritään vastaamaan viikon kuluessa yhteydenotosta. Viestit tallentuvat potilaskertomusjärjestelmään.

Tekstiviestipalvelu

Tekstiviestipalvelun kautta voit saada ajanvarausmuistutuksen, tiedon viestipalveluun saapuneesta viestistä, laboratoriovastauksen tai muuta terveydentilaa tai asiointia koskevaa tietoa.

Tekstiviestit lähetetään numerosta 1234. Numeroon lähetettyjä viestejä ei käsitellä eikä niihin vastata. Tekstiviestit tallentuvat potilaskertomusjärjestelmään.