A

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän palvelut on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Sosiaalityön tehtävänä on tukea ikäihmisiä sosiaalisissa ongelmatilanteissa. Sosiaalityöntekijä antaa neuvontaa ja ohjausta asumiseen, palveluihin ja taloudellisten etuuksien hakemiseen ja toimeentuloon liittyvien asioiden selvittelyssä. Sosiaalityöntekijä selvittää ongelmatilanteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Sosiaalityöntekijä päättää kotihoitotopalveluiden asiakasmaksujen alentamisesta tai vapauttamisesta. Asiakasmaksulain 11 § mukaan palveluista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 4.3.2020 linjauksen harkinnanvaraisesta maksualennuksesta ikäihmisten palveluissa.

YASOSLTK päätös 4.3.2020 § 35

Hakemus asiakasmaksun alennuksesta tai vapauttamisesta

Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

 

Sosiaalityöntekijän yhteystiedot

Satu Uusitalo

p. 040 687 3763