Lomakkeet

Elintarvikelain sekä terveydensuojelulain mukaisia toiminnan aloittamis- ja muutosilmoituksia sekä lopettamisilmoituksia voi tehdä sähköisesti.

Alkutuotantopaikkailmoitus

Lomake (word)

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta(pdf) Ilmoitukseen on liitettävä
elintarvikehuoneiston pohjapiirros sekä kuvaus omavalvonnasta.

Lomake (word)
Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen Lomake (word)
Elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja Lomake (word)
Virtuaalisen elintarvikehuoneiston ilmoitus Lomake (word)
Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Lomake (word)
 Asunnontarkastuspyyntölomake Lomake (word)

Asunnon vaihtoon, myyntiin, kuntoarvioon tai kaupanpurkuun liittyviä asunnontarkastuksia ei tehdä. Yksityiset yritykset tekevät kuntoarvioita sekä sisäilmaselvityksiä.


Yksityishenkilöiden ja yhdistysten ei tarvitse tehdä ilmoitusta vähäriskisestä pienimuotoisesta toiminnasta, kun kyse ei ole elinkeinotoiminnasta.