A

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalassa toteutetaan lyhytaikaista hoitoa, palliatiivista hoitoa, saattohoitoa, kuntoutusta ja erikoissairaanhoidon jatkohoitoa. Hoidon keskeisenä periaatteena on omatoimisuuden tukeminen sekä toimintakyvyn säilyttäminen ja palauttaminen. Potilaiden hoidossa pyritään mahdollisimman paljon omatoimisuutta tukevaan toimintaan. Yhteistyö omaisten kanssa on tärkeää. Potilaan hoito toteutetaan yksilövastuisena hoitotyönä. Jokaiselle potilaalle on nimetty jokaiselle päivälle vastuuhoitaja, joka on perehtynyt potilaan hoidon suunnitteluun, on mukana lääkärinkierrolla ja toimii yhteistyössä omaisten kanssa. Hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Potilaan hoitoon voi osallistua hoitavan lääkärin ja osaston sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi esimerkiksi fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, diabeteshoitaja, kotiutusta koordinoiva hoitaja sekä kotihoidon hoitajat.

Terveyskeskussairaalan osasto 2:n yhteydessä toimii palliatiivinen poliklinikka sekä kotisairaala.

Ohje vierailuihin Sotesin asumisyksiköissä sekä sairaalaosastoilla.

Yhteystiedot:

Terveyskeskussairaala Vammala osasto 1, Itsenäisyydentie 2, 2. krs, 38200 Sastamala
Vastaava hoitaja puh. 040 630 6124
Puhelut potilaille puh. 040 517 7970 
Osastonhoitaja Ari Andersson, ari.andersson@sastamala.fi, puh. 040 827 3087
Vierailuaika klo 11.30-18.30. Muina aikoina hoitajien kanssa sopimalla.

Terveyskeskussairaala Vammala osasto 2, Hoitokatu 6, 3. krs, 38200 Sastamala 
Vastaava hoitaja puh. 040 518 3674
Puhelut potilaille puh. 040 519 3915 
Osastonhoitaja Johanna Voittomäki, johanna.voittomaki@sastamala.fi, puh. 040 510 2405
Vierailuaika klo 11.30-18.30. Muina aikoina hoitajien kanssa sopimalla.

Terveyskeskussairaala Vammala osasto 3, Hoitokatu 6, 2. krs, 38200 Sastamala  
Vastaava hoitaja puh. 040 541 1123
Puhelut potilaille puh. 040 541 9399
Osastonhoitaja Harri Lähteenmäki, harri.lahteenmaki@sastamala.fi, puh. 040 518 5580
Vierailuaika klo 11.30-18.30. Muina aikoina hoitajien kanssa sopimalla.

 

Vs. johtava ylilääkäri Jaana Heinäkallio, jaana.heinakallio@sastamala.fi

Osastotoiminnan ylilääkäri Antti Wallgren, antti.wallgren@sastamala.fi

Johtava hoitaja Anne Kantola, anne.kantola@sastamala.fi

Kotiutusta koordinoiva hoitaja Salla Hynnä, salla.hynna@sastamala.fi, puh. 040 138 2444

Potilaspaikkatiedustelut lähettävälle yksikölle puh. 040 517 7673