A

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalassa toteutetaan lyhytaikaista hoitoa, palliatiivista hoitoa, saattohoitoa, kuntoutusta ja erikoissairaanhoidon jatkohoitoa. Hoidon keskeisenä periaatteena on omatoimisuuden tukeminen sekä toimintakyvyn säilyttäminen ja palauttaminen. Potilaiden hoidossa pyritään mahdollisimman paljon omatoimisuutta tukevaan toimintaan. Yhteistyö omaisten kanssa on tärkeää. Potilaan hoito toteutetaan yksilövastuisena hoitotyönä. Jokaiselle potilaalle on nimetty jokaiselle päivälle vastuuhoitaja, joka on perehtynyt potilaan hoidon suunnitteluun, on mukana lääkärinkierrolla ja toimii yhteistyössä omaisten kanssa. Hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Potilaan hoitoon voi osallistua hoitavan lääkärin ja osaston sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi esimerkiksi fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, diabeteshoitaja, kotiutusta koordinoiva hoitaja sekä kotihoidon hoitajat.

Potilaille järjestetään tarvittaessa hoitoneuvottelu, jossa sovitaan mm. potilaan hoitoon ja jatkohoitoon liittyvistä asioista. Hoitoneuvottelussa ovat mukana potilas, omainen/läheinen/muu laillinen edustaja, osaston lääkäri, vastuuhoitaja sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja puheterapeutti. Myös kotihoidon edustajat kutsutaan mukaan hoitoneuvotteluun. Hoitoneuvottelussa kuunnellaan potilasta ja omaista. Hoitoneuvottelun tavoitteena on luoda yhteistyössä potilaan kannalta parhaat mahdolliset hoitolinjaukset ja varmistaa hoidon jatkuvuus.

Vierailuaika osastoilla on joka päivä 11.30-18.30. Vierailuaika voidaan sopia tarvittaessa myös muuksi ajaksi.

Terveyskeskussairaalan osasto 2:n yhteydessä toimii kotisairaala.


Yhteystiedot:

Terveyskeskussairaala Vammala osasto 1, Itsenäisyydentie 2, 2. krs, 38200 Sastamala 
Vastaava hoitaja puh. 040 630 6124
Potilaspuhelut puh. 040 517 7970 
Osastonhoitaja Ari Andersson, ari.andersson@sastamala.fi, puh. 040 827 3087
Vierailuaika klo 11.30-18.30. Muina aikoina hoitajien kanssa sopimalla.

Terveyskeskussairaala Vammala osasto 2, Hoitokatu 6, 3. krs, 38200 Sastamala 
Vastaava hoitaja puh. 040 518 3674
Potilaspuhelut puh. 040 519 3915 
Osastonhoitaja Johanna Voittomäki, johanna.voittomaki@sastamala.fi, puh. 040 510 2405
Vierailuaika klo 11.30-18.30. Muina aikoina hoitajien kanssa sopimalla.

Terveyskeskussairaala Vammala osasto 3, Hoitokatu 6, 2. krs, 38200 Sastamala  
Vastaava hoitaja puh. 040 541 1123
Potilaspuhelut puh. 040 541 9399
Osastonhoitaja Harri Lähteenmäki, harri.lahteenmaki@sastamala.fi, puh. 040 518 5580
Vierailuaika klo 11.30-18.30. Muina aikoina hoitajien kanssa sopimalla.

 

Johtava ylilääkäri Urpo Hautala, urpo.hautala@sastamala.fi

Osastotoiminnan ylilääkäri Antti Wallgren, antti.wallgren@sastamala.fi

Johtava hoitaja Anne Kantola, anne.kantola@sastamala.fi

Kotiutusta koordinoiva hoitaja Salla Hynnä, salla.hynna@sastamala.fi, puh. 040 138 2444

Potilaspaikkatiedustelut lähettävälle yksikölle puh. 040 517 7673