A

Kuntoutuspalvelut ja apuvälineet

Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia sekä työllistymistä. Lisätietoa saat alla olevista linkeistä.