A

Aikuis- ja diabetesneuvola

Aikuisneuvolan tehtävänä on aikuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. 

Aikuisneuvolan palveluja:

 • Terveysneuvonta, terveystarkastukset ja rokotukset
 • Terveystarkastukseen kutsutaan 40-vuotiaat miehet, 45-vuotiaat naiset sekä kaikki 65-vuotiaat
 • Omaishoitajien terveystarkastukset
 • Perhehoitajien terveystarkastukset
 • Työttömien terveystarkastukset
 • Korvahuuhtelu, kuulokojeen perushuolto ja käytön opastus
 • Matkailijoiden terveysneuvonta
 • Mahdollisuus omatoimiseen verenpaineen mittaukseen ITE-pisteessä
 • Elämäntapamuutosneuvonta (yksilö- ja ryhmäohjaus)
 • Raskausdiabeteksen jälkiseuranta
 • Aikuisikäisten diabeetikoiden hoidon seuranta ja omahoidon ohjaus

Työttömän terveystarkastus

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus maksuttomaan terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta. Terveystarkastukseen voi varata ajan myös oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä aikuisneuvolan terveydenhoitajaan.

Omaishoitajan terveystarkastus

Omaishoitajan terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja. Terveystarkastukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä aikuisneuvolan terveydenhoitajaan.

Perhehoitajan terveystarkastus

Päätoimisille perhehoitajille tarjotaan mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen vähintään joka toinen vuosi ja muille kuin päätoimisille perhehoitajille tarvittaessa. Terveystarkastusten tavoitteena on perhehoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Terveystarkastukseen voi varata ajan ottamalla yhteyttä aikuisneuvolan terveydenhoitajaan.

 
Aikuis- ja diabetesneuvolan terveydenhoitajien yhteystiedot

Mouhijärven, Kiikoisten ja Suodenniemen neuvola, Tohtorinpolku 4, 38460 Sastamala
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta, ma-pe klo 11-12
             Sari Kulmala puh. 040 506 6347
             Kati Hoikkala puh. 040 506 2130
             Sonja Kiiski puh. 050 404 0139

Punkalaitumen neuvola, Lauttakyläntie 11, 31900 Punkalaidun
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta, ma-pe klo 11-12
             Saija Aalto puh. 040 138 2526
             Riikka Wallin puh. 040 138 2525

Vammalan ja Äetsän neuvola, Itsenäisyydentie 2 c, 38200 Sastamala
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 11.30-12.30
             Eija Aro puh. 040 138 2516
             Sari Kukkula puh. 040 138 2518
             Marika Suni-Laine puh. 040 507 1827

Vammalan ja Äetsän alueen diabeetikoiden vastaanotto Vammalan pääterveysasemalla, Itsenäisyydentie 2 c, 38200 Sastamala
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 8-9
             Marjaana Harsu puh. 040 138 2517
             Jaana Kangas puh. 040 138 2508
             Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 11-12
             Eija Taponen puh. 040 138 2523