A

Sotaveteraanien ja -invalidien palvelut

Rintamaveteraanien palvelut

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanien kotona selviytymistä. Palvelu perustuu aina asiakasohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Sastamala veteraanietuudet -esite 1.11.2019 alkaen

Punkalaidun veteraanietuudet -esite 1.11.2019 alkaen

Rintamaveteraaneille kotona asumista tukeviin palveluihin kuuluu myös liikkumista tukevat kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelut on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoille, jotka suuntautuvat joko oman kunnan alueelle tai naapurikuntiin. Jos rintamaveteraani tarvitsee saattajaa asiointi- tai virkistysmatkoilla, niin saattajan matkat voidaan korvata.

Asiakasohje Shl-kuljetuspalvelu sotaveteraaneille

Veteraanikuntoutus

 

Sotainvalidien palvelut

Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 % haitta-aste niillä invalideilla eli sotainvalideilla, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939-1945 sotien johdosta. Vähintään 20 % haitta-aste niillä invalideilla eli sotilasinvalideilla, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991.

Sota- ja sotilasinvalidit voivat hakea seuraavia kotihoidon palveluja:

 • apuvälineet
 • asiointipalvelut
 • ateriapalvelut
 • kotihoito
 • kotisairaanhoito
 • liikkumista tukevat palvelut
 • pyykkipalvelut
 • päiväkeskustoiminta
 • siivouspalvelut
 • talonmiespalvelut
 • turvapuhelinpalvelut
 • omaishoidon tuki
Lisätietoja palveluista saa asiakasohjaajilta.