A

Sotaveteraanien ja -invalidien palvelut

Rintamaveteraanien palvelut

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanien kotona selviytymistä. Palvelu perustuu aina asiakasohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin. Yhteydenottopyynnöt asiakasohjaukseen ensisijaisesti ikäihmisten neuvontapuhelin Ikäneuvon kautta, joka vastaa arkisin klo 8.30-16.00. p. 040 733 3949.

Sastamala veteraanietuudet -esite 1.11.2019 alkaen

Punkalaidun veteraanietuudet -esite 1.11.2019 alkaen

Rintamaveteraaneille kotona asumista tukeviin palveluihin kuuluu myös liikkumista tukevat kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelut on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoille, jotka suuntautuvat joko oman kunnan alueelle tai naapurikuntiin. Jos rintamaveteraani tarvitsee saattajaa asiointi- tai virkistysmatkoilla, niin saattajan matkat voidaan korvata.

Asiakasohje Shl-kuljetuspalvelu sotaveteraaneille

Veteraanikuntoutus

 

Sotainvalidien palvelut

Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 % haitta-aste niillä invalideilla eli sotainvalideilla, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939-1945 sotien johdosta. Vähintään 20 % haitta-aste niillä invalideilla eli sotilasinvalideilla, jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991.

Sota- ja sotilasinvalidit voivat hakea seuraavia kotihoidon palveluja:

 • apuvälineet
 • asiointipalvelut
 • ateriapalvelut
 • kotihoito
 • kotisairaanhoito
 • liikkumista tukevat palvelut
 • pyykkipalvelut
 • päiväkeskustoiminta
 • siivouspalvelut
 • talonmiespalvelut
 • turvapuhelinpalvelut
 • omaishoidon tuki
Lisätietoja palveluista saa asiakasohjaajilta.