A

Päivätoiminta ja kuntouttava jaksohoito

 

Päivätoimintaa järjestetään kotona annettavien palvelujen tueksi. Päivätoiminnassa pyritään kuntoutuksen ja viriketoiminnan avulla tukemaan henkilön terveyttä ja toimintakykyä ja parantamaan näin ollen hänen kotona selviytymistä.

Päivätoiminnassa on toimipaikasta riippuen mm. mahdollisuus aterioida, askarrella, kuntoilla kuntosalilla, tutustua tietokoneen käyttöön, osallistua ohjattuun liikuntaan sekä ohjelmatilaisuuksiin. Päivätoiminnan painopiste on fyysisen toimintakyvyn tukemisessa ja parantamisessa. Lisäksi on mahdollisuus saada palveluohjausta sekä joitakin hoidollisia palveluja (esim. perushoito ja sairaanhoidolliset toimenpiteet).

Sastamalassa Kunto-Hopulla ja Punkalaitumella Kunto-Pakarilla päivätoiminnan yhteydessä on kuntouttavaa jaksohoitoa.

Kenelle tarkoitettu

Päivätoimintaan osallistuminen on mahdollista vuoden aikana vain määräajan, mikäli päivätoimintaan on tulossa enemmän asiakkaita kuin kerralla voidaan ottaa mukaan. Näin voidaan taata kaikille päivätoimintapalvelua tarvitseville mahdollisuus osallistua kuntouttavaan toimintaan vähintään määräajan.

Päivätoimintaan hakeutuminen

Asiakasohjauksen kautta.

Päivätoiminnan esite

Hakemus päivätoimintaan

 

Päivätoiminnan toimipisteet

Punkalaidun

esimies, ikäihmisten avopalvelut, Susanne Varjokumpu p. 050 560 8090

lisätietoja antaa päivätoiminnan ohjaaja p. 050 594 0489

Sastamala

Esimies, ikäihmisten avopalvelut, Mari Jokela p. 050 469 6112

Mouhijärvi, Suodenniemi, Kiikka, Keikyä ja Kiikoinen
lisätietoja antaa päivätoiminnan ohjaaja p. 040 631 5936

Vammala
lisätietoja antaa päivätoiminnan ohjaaja p. 050 366 2912

 

Kunto-Hoppu ja Kunto-Pakari

Kunto-Hoppu Sastamalassa ja Kunto-Pakari Punkalaitumella tuottavat kuntouttavaa lyhytaikaista jaksohoitoa, jota järjestetään kotona annettavien palvelujen tueksi. Toiminta on ennaltaehkäisevää kuntouttavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asiakasta tuetaan pitämään yllä hänen päivittäisessä toiminnassa tarvitsemiaan taitoja, kuten esim. hygienian hoitoa, fyysistä liikunnallisuutta, terveyden ylläpitämistä, asiointia sekä käden taitoja. Toimintaryhmiin osallistuminen ehkäisee syrjäytymistä ja tukee kanssakäymistä muiden kanssa sekä tarjoaa virikkeellistä toimintaa. Kunto-Pakarin ja Kunto-Hopun hoitajat antavat ikäihmisille tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa ja ohjaavat mm. apuvälineiden käytössä. Asiakkaita rohkaistaan ja kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan ja heitä ohjataan ja neuvotaan mm. itsehoitoon, ulkoiluun ja terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyvissä asioissa. Fyysistä toimintakykyä tuetaan ja parannetaan sekä ohjatun liikunnan, kuntosaliharjoittelun että ulkoilun kautta. Lisäksi on mahdollisuus saada palveluohjausta.