A

Tukipalvelut

Kotona asumisen tueksi järjestetään erilaisia tukipalveluita asiakasohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotihoidon tukipalvelujen myöntämistä ohjaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat kriteerit.

Tukipalveluihin kuuluu mm. ateria-, turvapuhelin-, kylvetys- ja asiointipalvelut. Tukipalvelut tuotetaan osin ulkopuolisten palveluntuottajien toimesta.

Ateriapalvelu

Sotesin alueella kotiin tuotettavan ateriapalvelun järjestää Servi.

Tervetuloa Servin kotipalveluateria-asiakkaaksi

Turvapuhelinpalvelu

Sotesin alueella turvapuhelinlaite- sekä hälytyskeskuspalvelut tuottaa tällä hetkellä Addsecure.

Asiointipalvelu

Kauppapalvelut tuotetaan yhteistyössä Sastamalan alueella Työteekin ja Punkalaitumen alueella Työpajan kanssa.

 

Tukipalveluhinnasto 1.3.2020 alkaen

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelituottajarekisteri