Asumispalvelut ja laitoshoito

Erityisasumispalvelumme on tarkoitettu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaille tai muille pitkäaikaissairaille, joilla on sairaudestaan johtuen erityisiä vaikeuksia selviytyä itsenäisessä asumisessa. Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § perusteella järjestettävää sosiaalipalvelua. Palvelu on kuntouttavaa palvelua, jonka tavoitteena on henkilön toimintakyvyn palauttaminen sille tasolle, että itsenäinen asuminen onnistuu mahdollisten avopalveluiden turvin. Sastamalan kaupunki hankkii asumispalvelut palvelusetelillä tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Tavoitteena on järjestää soveltuvin asumispalvelu silloin, kun avohoidon tukitoimet ja palvelut eivät ole riittäviä, tai että kuntoutumisen jälkeen henkilö voi siirtyä joko kevyemmin tuettuihin asumispalveluihin tai itsenäiseen asumiseen. Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisen tarpeen mukaisesti ennen palvelun myöntämistä sekä asumispalveluissa asiakkaana ollessa. Erityisasumispalveluihin ei kuulu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestettävät asumispalvelut tai ikäihmisten asumispalvelut


 Lisätietoa:

* palveluohjaaja Janika Karimäki puh. 040 540 3280

* vs. johtava sosiaalityöntekijä Reeta Vainio puh. 040 712 8171

 

Erityisasumispalveluiden palvelusetelituottajarekisteri