Avopalvelut

 

Mielipisteeseen voivat tulla ilman lähetettä, omalla yhteydenotolla kaikki Sastamalan ja Punkalaitumen asukkaat. Mikäli tilanteen on arvioinut terveyden- tai sosiaalihuollon toimija, toivotaan lähetettä tai yhteenvetoa tilanteesta ja hoidontarpeesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä on käytössä sisäinen lähete.

Mielipisteessä tarjotaan apua ja tukea matalalla kynnyksellä mielenterveyteen, päihteiden käyttöön tai peliriippuvuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Voit hakeutua palveluiden piiriin mm. mielialaan tai ahdistukseen liittyvissä asioissa. Perustyö koostuu yksilökäynneistä, mitkä perustuvat hoidontarpeen arviointiin (1-3 käyntiä), minkä jälkeen laaditaan hoitosuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Yksilökäynnit ovat tavoitteellisia ja määräaikaisia.

Avoin sairaanhoitajan vastaanotto on lähetteetön ohjaus- ja neuvonta-aika. Neuvontaan voi ottaa yhteyttä, kun on kyse akuutista mielenterveyden ongelmasta tai päihteidenkäytöstä johtuvista ongelmatilanteista, huolesta itsen tai omaisen voinnissa, kuormittavassa elämäntilanteessa tarvittavasta ohjauksesta tmv. Palvelun tavoitteena on varhainen puuttuminen ja tilanteiden hankaloitumisen estäminen sekä ennaltaehkäisevä työote.

Avoin sairaanhoitajan vastaanotto on keskiviikkoisin klo 9–11. Työntekijälle voi tuolloin soittaa numeroon p. 040 661 7126 tai tulla Mielipisteeseen ilman lähetettä/ajanvarausta. Käynnillä arvioidaan hoidontarve ja oikea hoitotaho. Jatkokäynnit sovitaan työryhmän lähetetiimissä.

Avoimen vastaanoton aikana ei oteta vastaan vahvasti päihtyneitä potilaita, aloiteta pitkäaikaisia lääkityksiä, arvioida laitoskatkaisuhoidon, -kuntoutuksen tai asumispalveluiden tarvetta. Avoimen vastaanoton sairaanhoitaja ei myöskään ota kantaa toimeentulo- ja asumisjärjestelyihin. Sairausloman tarve arvioidaan ensisijaisesti omalääkärin, työterveyslääkärin tai oman työntekijän toimesta.

Ryhmätoiminta on tavoitteellinen hoitomuoto, mikä tukee potilaan kuntoutumista ja arjessa selviytymistä. Ryhmämuotoinen hoito voi toimia jatkohoitomuotona yksilökäynneille.

Korvaushoito on opioidiriippuvaisten hoidontarpeen arviointia ja hoidon toteuttamista, joka perustuu korvaushoitoasetukseen 33/2008.

Pistosvälineiden vaihtotoimintaa toteutetaan Valtioneuvoston tartuntataudeista antaman asetuksen (2 luku 6 §) mukaisesti. Vaihtotoimintaa toteuttavat sosiaaliterapeutti sekä päihdesairaanhoitajat asiakastyönsä ohessa.

Punkalaitumen terveysasemalla toimii tiistaisin klo 9-12 mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta, keskiviikkoisin klo 9-11 päihteetön päivä ja klo 12-15 mielenterveyskuntoutujien ryhmä. Lisätietoja toiminnasta p. 040 827 2415 Kati Yli-Perttula.

 

Yhteystiedot

Antti Paukkunen, sosiaaliterapeutti p. 040 661 9399
Marita Saari, sairaanhoitaja (päihde) p. 040 662 1627
Sari Hassi, sairaanhoitaja (päihde) p. 040 662 4274
Piia Salokangas, asiantuntijasairaanhoitaja p. 040 662 0114
Taina Laakso, lähihoitaja (ryhmät) p. 040 661 7686
Minna Harjula, sairaanhoitaja (psyk) p. 040 668 4348
Marika Valkama, sairaanhoitaja p. 040 668 2224
Kati Yli-Perttula, lähihoitaja p. 040 827 2415
Kaija Saari, osastonhoitaja p. 040 507 2544

Henkilökunnalla on puhelinaika ma–to klo 11-11.30

Yksikkö sijaitsee osoitteessa Itsenäisyydentie 2 c, H-siipi, 1. kerros, 38200 Sastamala.