A

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (L 2001/189, 2012/937). Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömille olleille henkilöille, joilla on vaikeuksia löytää omaa paikkaansa työmarkkinoilla tai jotka tarvitsevat muita erityisiä työllistymisen tukitoimenpiteitä. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.

Kuntouttavan työtoiminnan voi aloittaa aktivointisuunnitelman tekemisen jälkeen. Suunnitelman tekee Te-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä/palveluohjaaja ja työtön työnhakija yhdessä. Jos asiakas saa työttömyysetuutta, TE-toimisto aloittaa suunnittelun. Jos asiakas saa toimeentulotukea, kunta käynnistää suunnittelun. Kuntouttava työtoiminta sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työkykyä tukevaa ja edistävää.

Aktivointisuunnitelma alle 25-vuotiaalle asiakkaalle

  1. jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana,
  2. jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on saanut 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai
  3. jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Aktivointisuunnitelma 25 vuotta täyttäneelle asiakkaalle 

Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle 25 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolle on aiemmin laadittu työllistymissuunnitelma ja

  1. joka on 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä, tai
  2. jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Jos olet työtön työnhakija, ja olet oikeutettu työmarkkinatukeen, työttömyyspäivärahaan tai jos toimeentulo pääasiallisesti perustuu toimeentulotukeen, voidaan kuntouttavaa työtoimintaa järjestää pyynnöstäsi ennen laissa säädettyjä määräaikoja.

Voit tiedustella mahdollisuuttasi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan TE-toimistosta tai Sastamalan kaupungin työllisyyspalveluista sekä aikuissosiaalityöstä.