A

Työ- ja päivätoiminta

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa tarjotaan yleisimmin 18 vuotta täyttäneille kehitysvammaisille. Asiakkuus voi alkaa myös aikaisemmin, esim. mikäli nuori ei aloita jatko-opintoja. Päivätoiminta on virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa, joka tapahtuu toimintakeskuksissa. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus kodin ulkopuoliseen toimintaan, ylläpitää sosiaalisia suhteita ja kontakteja, luoda arkeen mielekästä toimintaa, tukea toimintakykyä ja omatoimisuutta mahdollisimman pitkään sekä ylläpitää psyykkistä hyvinvointia. Palvelusta asiakas maksaa toimintayksikön määrittelemän ateriakorvauksen. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään omana toimintana Sastamalan toimintakeskuksessa, palvelusetelillä tai ostopalveluna.

Yhteystiedot:

Kehitysvammaisten palveluohjaaja, puh. 03 5213 4110
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- kehitysvammahuollon asiakas- ja palveluohjaus

Kehitysvammaisten palveluohjaaja, puh. 03 5213 4174
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- kehitysvammahuollon asiakas- ja palveluohjaus
- kehitysvammaisten perhehoidon ohjaus

 

Vaikeavammaisten henkilöiden päivätoiminnalla tarkoitetaan kodin ulkopuolella järjestettyä toimintaa, jolla tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä selviytymistä sekä edistetään sosiaalista verkostoitumista. Vammaiselle henkilölle tarkoitetun päivätoiminnan tarve kirjataan henkilön palvelusuunnitelmaan. Palvelusta asiakas maksaa toimintayksikön määrittelemän ateriakorvauksen.

Yhteystiedot:

Vammaispalveluohjaaja, puh. 03 5213 4220
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- vammaispalvelulain mukaiset etuudet
- vammaispalvelun asiakas- ja palveluohjaus

Ma. vammaispalveluohjaaja, puh. 040 679 6727
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (pdf)

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (doc)

 

Työ- ja päivätoiminnan palvelusetelituottajarekisteri

 

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.