Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä tuetaan henkilön itsenäistä kotona selviytymistä. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle vakituisen asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset silloin, kun henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee niitä suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien rakentaminen tai tukikahvojen asentaminen.

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (pdf)

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (doc)

Yhteystiedot:

Vammaispalveluohjaaja , puh. 03 5213 4220
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- vammaispalvelulain mukaiset etuudet
- vammaispalvelun asiakas- ja palveluohjaus

Ma. vammaispalveluohjaaja puh. 040 679 6727
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, vammaispalvelulai mukaiset etuudet

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.