Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niihin tavanomaiseen elämään liittyviin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää lähtökohtaisesti vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä itse määritellä avun sisältö, toteuttamistapa ja toteuttamisaika. Henkilökohtaista apua toteutettaessa vaikeavammaisen henkilön pitää kyetä ohjaamaan tilannetta ja toimintaa, jossa avustaja työskentelee ja saa vaikeavammaiselta henkilöltä toimintaohjeensa. Henkilökohtaisella avulla on tarkoitus mahdollistaa ja tukea vaikeavammaisen henkilön itsenäistä elämää, omia valintoja ja hänen omaehtoista toimintaansa. Henkilökohtainen apu toteutetaan joko työnantajamallilla, palvelusetelillä tai ostopalveluna. Palvelutarvearvio ja päätös palvelusta tehdään vammaispalveluissa.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkanmaksu sekä ohjaus ja neuvonta tapahtuu Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikön kautta.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirja 28.2.2020 Pirkanmaa (pdf)

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Palveluseteliopas (pdf)

Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajarekisteri


Henkilökohtaisen avun ostopalvelu

Henkilökohtaisen avun ostopalvelu hankitaan Sastamalan kaupungin kilpailuttamalta palveluntuottajalta. Tarkempia tietoja saat palvelun myöntäneeltä viranhaltijalta.

 

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (pdf)

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (doc)

 

 

Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä, puh. 03 5213 4104
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- vammaispalvelulain mukaiset etuudet
- vammaispalvelun asiakas- ja palveluohjaus

Ma. vammaispalveluohjaaja, puh. 040 679 6727
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, vammaispalvelulain mukaiset etuudet

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.