A

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on ihmisen toiminnasta aiheutuvan elinympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemistä ja jo aiheutuneiden haittojen rajoittamista tai poistamista. Tehtäviin kuuluu mm. ympäristölupien käsittely ja valvonta, maa-ainesten ottolupien käsittely ja valvonta, jätehuollon valvonta, luonnonsuojelu, lausuntojen antaminen sekä vesiin, ilmaan, maaperään ja meluun liittyvät kysymykset. Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto (siirryt sivulle sastamala.fi).

Ajankohtaista

Uusi ilmoitusmenettely astui voimaan 1.2.2019
Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely (ymparisto.fi)

Tietoa vesistöjen kunnostuksen rahoituksesta koottu uudelle sivustolle Rahatpintaan.fi 

Yhteystiedot

sähköposti: ymppi(at)sastamala.fi
henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi(at)sastamala.fi

Terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen
p. 050 550 1176  

Mouhijärvi, Suodenniemi, Kiikoinen ja Äetsä
Ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää
p. 040 592 3103

Vammala ja Punkalaidun
Ympäristötarkastaja Heidi Leppinen
p. 0400 805 432

Ympäristönsuojelun toimipiste
Sotesi/ Ympäristönsuojelu   
Tampereentie 7 A, 38200 Sastamala