A

Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut

Säännöllinen kotihoito

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun käyntejä on jatkuvasti tai säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Hlöä

Tuloraja

Euroa

%
1 588 35
2 1084 22
3 1701 18
4 2103 15
5 2546 13
6 2924 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Tuloina huomioidaan eläketulot, korkotulot, eläkkeensaajan hoitotuki, osinkotulot, metsätulot, ylimääräinen rintamalisä, kaikki vuokratulot ym. säännöllisiksi luokiteltavat tulot. Tuloiksi ei katsota Kelan maksamaa asumistukea eikä rintamalisää.

Viikottaisten käyntien perusteella noudatettu maksuprosentti on seuraava:

 Hlöä

Tuloraja

Euroa/kk

Käynnit 1 2 3 4-5 6-
 1  588 18 % 20 % 24 % 30 % 35 %
 2  1084 17 % 18 % 19 % 20 % 22 %
 3  1701 13 % 14 % 15 % 16 % 18 %
 4  2103 9 % 11 % 12 % 13 % 15 %
 5  2546 8 % 9 % 10 % 11 % 13 %
 6  2924 6 % 7 % 8 % 9 % 11 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun säännöllinen kotihoito keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta.

 

Kotihoidon ja asumispalvelujen tukipalvelut ja päivätoiminta

Tilapäinen kotihoidonkäynti 12,00 euroa kerta
Lääkärin kotikäynti 18,9 euroa kerta
Tilapäinen kotipalvelukäynti / lasten 16,10 euroa alle 2 tuntia
  26,50 euroa 2 - 4 tuntia
  31,50 euroa 4 - 6 tuntia
  42,00 euroa 6 - 8 tuntia
Lyhytaikainen asuminen (asumispalvelut, Kunto-Pakari, Kunto-Hoppu ja ryhmäkodit) 35,70 euroa vuorokausi
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 11,40 euroa vuorokausi
Puhelinpalvelu kotihoidossa; ei hoito- ja palvelusuunnitelmaa 5,00 euroa Puhelu (sovittu tarkistus/muistutussoitto)
Ateriat    
Aamupala toimintakeskuksessa 1,70 euroa kpl
Lounas toimintakeskuksessa 5,60 euroa kpl
Kotiinkuljetettu ateria 9,40 euroa kpl
Ateriapäivä asumispalvelussa 18,00 euroa vuorokausi
Ateriapäivä ryhmäkodissa 15,00 euroa vuorokausi
Kauppapalvelu / asiointipalvelu 8,00 euroa kerta
Pyykkipalvelu, palveluasumisessa 34,00 euroa kuukausi
Pyykkipalvelu, kotihoidossa  30,00 euroa kuukausi 
Siivouspalvelu ryhmäkodissa 35,00 euroa kuukausi
Siivouspalvelu palveluasumisessa 58,00 euroa kuukausi
Tehostetun palveluasumisen tukipaketti (hoivasänky, perusvaatehuolto, liinavaatteet, pyyhkeet ja siivous) 180,00 euroa kuukausi
Kylvetys- / saunapalvelu 27,00 euroa kerta
Kuljetus kylvetys- / saunapalveluun 7,40 euroa kerta
     
Kotihoidon hoivasänky 15,00 euroa kuukausi
Palveluasumisen hoivasänky (10 e) ja vuodetekstiilit (20 e) 30,00 euroa kuukausi
Turvapalvelu    
uuden turvapuhelimen asennus 27,00 euroa käynti 
turvapuhelinpalvelu, kotihoidon säännöllinen asiakas (sis. laite, yksi perusranneke ja hälytysvalmius) 35,00 euroa kuukausi
turvapuhelinpalvelu tukipalveluasiakkaalle (sis. laite, yksi perusranneke ja hälytysvalmius)  25,00 euroa kuukausi 
ovihälytin 10,00 euroa  kuukausi 
älykäs ovihälytin 30,00 euroa kuukausi 
paikantava ranneke  15,00 euroa kuukausi
lisäranneke (ei paikantava)  5,00 euroa kuukausi 
turvahälytyskäynti (tukipalveluasiakkaat) 30,00 euroa käynti
Päivätoiminta    
Päivätoiminta koko päivä 18,50 euroa yli 4 tuntia/päivä
Päivätoiminta osapäivä 12,50 euroa alle 4 tuntia/päivä
Kuljetus päivätoimintaan 7,00 euroa toimintapäivä
Saunamaksu päivätoiminnassa 13,50 euroa kerta
Kuntokortti / kädentaitoryhmä 20,00 euroa ohjattu jakso (10 kertaa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 11,40 euroa.