Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Palveluseteliasiakkaalle

Kun asiakkaalle on palvelutarve,  hän ottaa yhteyttä kaupunkiin. Asiakkaalle tehdään tällöin palvelutarpeenarviointi ja palvelua myönnetään yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksyttyjen kriteerien mukaan. Palvelu voidaan myöntää palvelusetelinä niissä palveluissa, joissa palveluseteli on kaupungilla käytössä. Palvelusetelipäätöksen tekee viranhaltija. Ennen palvelusetelipäätöksen tekemistä viranhaltija varmistaa, että asiakas kykenee itsenäisesti/omaisten tai läheisten tuella hankkimaan hänelle palvelusetelipäätöksellä myönnetyt palvelut ja että asiakas haluaa ottaa palvelusetelin vastaan. Lisäksi palvelusetelin myöntäjä antaa ohjausta palvelusetelin käytöstä.

Asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua palveluseteliä, jolloin palvelujen järjestäjä ohjaa hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Palvelu voidaan tällöin tuottaa joko omana toimintana tai ostopalveluna.

Palvelusetelin myöntäminen ja myöntämättä jättäminen ovat virallisia, valituskelpoisia päätöksiä. Asiakas voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Päätöksen mukana on ohje oikaisuvaatimuksen laatimisesta. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Asiakkaan saatua myönteisen palvelusetelipäätöksen, hän itse valitsee palveluntuottajan palvelusetelituottajarekisteristä, sopii valitsemansa tuottajan kanssa palvelusta ja tekee sopimuksen tämän kanssa. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelusetelipäätöksessä kirjattuun palveluun. Asiakas maksaa palvelun saamallaan palvelusetelipäätöksellä/maksusitoumuksella sekä lisäksi maksaa mahdollisen palvelusetelin ja palveluntuottajan määrittelemän palvelun hinnan erotuksen (omavastuu tai lisäomavastuu) sekä erikseen mahdolliset palveluun liitännäiset tukipalvelut. Osa palveluista on lain perusteella asiakkaalle maksuttomia. Näistä palveluista asiakas ei koskaan maksa omavastuuta tai lisäomavastuuta.

Halutessaan asiakas voi irtisanoa sopimuksen ja vaihtaa palveluntuottajaa sovittujen irtisanomisaikojen rajoissa.

Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus, kun se:

  • myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin
  • on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle
  • ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön asiakas itse määrittelee.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lain perusteella arvonlisäverottomia. Palvelusetelipalveluista ei kanneta arvonlisäveroa.

 

Lisätietoa:

Palveluseteliopas 11.2.2019

Ikäihmisten asumispalvelut palvelusetelillä, asiakasohje 2020


Palvelusetelituottajarekisteri

Rekisteri (pdf)

Rekisteri (xlsx)

 

Lisätietoa joistakin palveluseteleistämme:

Palveluseteli lapsiperheiden kotipalveluun

Palveluseteli omaishoitajan vapaaseen

Palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner