Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Lastenvalvoja

 

Isyysasiat
Isyyslain (700/75) mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisestä huolehtii sen kunnan lastenvalvoja, missä äidillä on kotipaikka. Sastamalan lastenvalvojan tehtäviä hoitaa Kaija Marjamäki, puh. 03 5213 4119. Lastenvalvojan puhelinaika on ma-ti ja to-pe klo 9-10. 

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
Avio- ja avoerotilanteissa vanhemmat ovat asiantuntijoita lastensa asioissa; kukaan ei tee päätöksiä vanhempien puolesta, jos he pääsevät yksimieliseen ratkaisuun. Lapsen huoltolain (361/83) mukaan vanhemmat voivat sopia 
1. että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti (yhteishuolto, yhteistyövanhemmuus)
2. että lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä
3. että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle
4. että lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Yhteishuollossa vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Yhteisesti päätetään myös lapsen asuinpaikasta, koulunkäynnistä, nimestä ja terveydenhuollosta. Yhteishuollossa molemmilla vanhemmilla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta (esim. päivähoito, koulu, terveydenhuolto). Yhteishuoltopäätöksestä huolimatta vanhemmat sopivat lapsen asumisesta (isän tai äidin luona). Lapselle on oltava pysyvä koti, joka voi myös vaihtua lapsen kasvaessa tai olosuhteiden muuttuessa.

Yhteydenpito ja tapaamisoikeus
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta turvaa lapselle oikeuden tavata erosta huolimatta molempia vanhempiaan ja säilyttää suhteet sekä äitiin että isään. Tapaamisoikeus on lapsen, ei vanhemman oikeus. Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee tukea ja apua tapaamisoikeutensa toteutumiseksi. Lapsen mielipide on otettava huomioon; yli 12 -vuotiaan kohdalla päätöstä tapaamisoikeudesta ei voida pannan täytäntöön lapsen sitä vastustaessa.

Lapsen elatus
Molempien vanhempien tulee osallistua lapsen elatukseen kykyjensä mukaan. Erillään asuva vanhempi maksaa osuutensa elatusapuna, rahasuorituksena tilille, johon lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla on käyttöoikeus. Elatusapu on tarkoitettu lapsen tarpeisiin. Elatussopimus tulee tehdä vanhempien muuttaessa erilleen ja se voidaan tehdä määräaikaisena. Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin; korotus myös nostaa elatusapua vuosittain. Vaikka elatussopimus on vanhempien keskinäinen sopimus, tulee sen olla kohtuullinen niin, että lapsen oikeus riittävään elatukseen toteutuu. Sen tulee olla kohtuullinen myös elatusvelvollisen maksukyvyn suhteen. Elatusapua ei yleensä ilman painavia syitä vahvisteta elatustukea pienemmäksi. Vanhempien tekemän sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta vahvistaa lastenvalvoja sosiaalikeskuksessa. Vanhemmat voivat jättää asian myös tuomioistuimen päätettäväksi. Tuomioistuin ratkaisee em. asiat myös riitatilanteissa hankittuaan selvityksen (ns. olosuhdeselvityksen) sosiaaliviranomaisilta.

Yhteystiedot:
Kaija Marjamäki puh. 03 5213 4119
lastenvalvoja
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10

Käyntiosoite: Sosiaalikeskus, Puistokatu 10, 3. krs, 38200 Sastamala. Asiointi ajanvarauksella. Käynti sosiaalikeskukseen Kauppalantalon pääovista. Parkkipaikat löytyvät rakennuksen takaa, johon kulku Onkiniemenkadun tai Vapaudenkadun kautta.

Postia lapsiperheiden sosiaalityöhön voi jättää 3. kerroksessa sosiaalikeskuksen aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon Kauppalantalon aukioloaikoina arkisin klo 7-18.

Virallinen postiosoite on Sastamalan sosiaalikeskus, PL 23, 38201 Sastamala.

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner