Etusivulle
Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Asiakkaat
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua lapsiperheille. Asiakkaita voivat olla pääsääntöisesti perheet, joissa on alle 10-vuotiaita lapsia.

Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista, tilapäistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua lapsiperheille erilaisissa tilanteissa, kun perhettä kohtaa akuutti elämän kriisi. Näitä voivat olla esimerkiksi vanhemman sairastuminen, sairaalassaolo, loukkaantuminen, masennus, uupuminen tai muu vaikea elämäntilanne.

Esitteen löydät tästä.

Lapsiperheiden kotipalvelun toimintamuotoja
- Perheessä tehdään normaaliin elämään kuuluvia tehtäviä ja avustetaan näiden toimintojen suorittamisessa, kun vanhemmat ovat tilapäisesti estyneet itse suorittamasta näitä asioita.
- Perheen arkirutiinien hallinnan vahvistaminen
- Perheen oman toimintakyvyn vahvistaminen
- Perheen oman toimintakyvyn tukeminen
- Vanhempien jaksamisen tukeminen

Palveluseteli
Sastamalassa palvelut tuotetaan palvelusetelikäytännöllä. Tähän palveluun pääsemiseen on laadittu seuraavat kriteerit:
Perheessä akuutti tuen tarve, esimerkiksi
- raskauteen ja vauvan hoitamiseen liittyvät vaikeudet
- monikkoperheeseen liittyvät vaikeudet
- perheenjäsenen kuolema
- vanhemman sairaalassaolo, loukkaantuminen tai muu vaikea elämäntilanne
- vanhemman äkillinen sairastuminen
- yhtäkkinen vanhemman uupumus
- vanhemman sairaala- tai terapiakäynnit tai vastaavat

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ohjaa palvelusetelitoimintaa. 

Asiakkaan mielipide palvelusetelin saamisesta tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon silloin, kun kunnassa käytetään palveluseteliä asiakkaan tarvitseman palvelun järjestämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelujen tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007).

Lastensuojelun asiakkaiden kotipalvelusta sovitaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ja se on asiakkaalle maksutonta.

Palveluseteleitä lapsiperheiden kotipalveluun voi tiedustella vs. sosiaaliohjaaja Annika Vuoriolta puh. 040 702 3117 tai sosiaaliohjaja Eija Harjuselta puh. 040 689 8130.

Kotipalvelu lastensuojelun avohuollon tukitoimena

Lastensuojelun asiakkaiden kotipalvelusta sovitaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ja se on asiakkaalle maksutonta.

 

 

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner